Geslaagde reünie Roparun Flakkee van 15 maart jl. levert 500 euro op
zondag, 24 maart 2013 20:45

Op vrijdag 15 maart was er een reünie van de Roparunteams van de AV Flakkee, de Tieleman Keukens – N. Mijnders runners. Dit omdat de teams dit jaar voor de 21e keer meegaan met de Roparun. Het werd een geslaagde avond die bovendien 500 euro voor het goede doel opleverde.

Het werd een geslaagde avond. 79 oud-roparunners en huidige roparunners waren bijeengekomen om onder het genot van een hapje en een drankje oude herinneringen op te halen, sterke verhalen te vertellen en ook om te horen hoe het anderen in de afgelopen jaren vergaan was.

Tijdens de opening werd even stilgestaan bij de Roparungangers die aan de gevreesde ziekte kanker zijn overleden: Mirjam Visser die vier jaar geleden, hoewel ze ziek was, als kaartlezer met de Roparun meeging, omdat ze deze happening voor het goede doel een keer wilde meemaken en daarvan ontzettend heeft genoten. Leen Breeman en Joop Dielissen die als fietser en chauffeur hun bijdrage hebben geleverd aan de Roparun. En natuurlijk Hans van Vliet, trainer van de AV Flakkee en mede- organisator en loper van het eerste uur.

Hoewel elke Roparundeelnemer zijn aandeel heeft gehad in het doel van de Roparun: trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven, werden enige roparunners voor hun extra verdiensten toch nog even genoemd:

Jaap van Ast, de oprichter van RoparunFlakkee. Arny en Piet Sieling die al 19 jaar meegaan en die als sponsor, N. Mijnders Touringcar & Transport, met Jan Tieleman van Tieleman Keukens het elk jaar weer mogelijk maken om met de Roparunploegen op stap te gaan. Herbert Kunst die in bijna elke functie is meegeweest en met Lenie Mourik de grondlegger is geweest van de mini-roparuns voor basisscholen. André Melissant  die meer dan 10 jaar met Jan Ruitenberg de inspirerende organisator is geweest en natuurlijk de huidige organisator, Adrie Bolleman.

Calando, die al jaren door de Roparun wordt ondersteund; vorig jaar nog een gift van 100.000 euro. Uit dankbaarheid hiervoor worden de roparunners elk jaar na de Roparun hartelijk onthaald met een koud buffet verzorgd door medewerkers van Calando onder wie Janneke van Koningswoud. Zij was uitgenodigd om te spreken over de banden tussen Calando en De Roparun. Zij deed dit op indrukwekkende wijze. De toehoorders waren geroerd en realiseerden zich waar ze al die jaren met z’n allen voor in de weer zijn geweest. In tien jaar tijd hebben in Calando meer dan 1000 terminale mensen hun laatste dagen vaak in het bijzijn van hun familie op gepaste wijze kunnen doorbrengen. Dit mede dankzij de bijdragen van de Roparun.

Na de opening was er volop gelegenheid om met elkaar onder het genot van een drankje en een hapje te praten. Daarvan werd dan ook druk gebruik gemaakt. Ook kon men om in de roparunsfeer te komen oude dvd’s en foto’s van de Roparun op het scherm bekijken. Tevens was er voor de liefhebber een leestafel ingericht met allerlei plakboeken en Roparunkranten. Op het hoogtepunt van de avond werd het Roparunlied ingezet en trokken de liefhebbers in polonaise door de zaal.

Hoewel velen niet waren weg te slaan, sommigen hadden de hele nacht door kunnen gaan, kwam er toch een einde aan deze geslaagde reünie. Wij danken Teun Koote, zijn vrouw en zoon voor het verzorgen van de catering, Diana Veltkamp voor haar inzet, want zonder haar was er geen reünie geweest en De Edudelta voor het beschikbaar stellen van het restaurant van de school. Rest nog te vermelden dat na aftrek van alle kosten er nog een bedrag overbleef van 500 euro die in de kas van de Roparunteams van de Tieleman Keukens - N. Mijnders Runners kon worden gestort.